Možnosti výstavby

Konanie stavby realizujeme v prevedení hrubá stavba, holodom a dom na kľúč, alebo do etapy, ktorú si sami zvolíte.

 

Hrubá stavba:

 • hydroizolácia stavby (penetračný náter, ipa)
 • obvodové múry Ytong Lambda (300 mm)
 • priečkové steny Ytong (150 a 120 mm)
 • preklady, armatúra, železobetónový veniec z U profilov, izolácie proti TM
 • konštrukcia stropu hr. 200 mm
 • konštrukcia krovu, latovania, fólie, krytina Terran,
 • klampiarske prvky KJG vo farbe, pozink • komínový systém Schiedel 6bm (bez revízie)
 • náklady na dopravu
 • spojovacie prvky, izolácie, ubytovacie náklady (investor má možnosť zmeniť materiál, hrúbku muriva a skladbu steny podľa požiadavky, alebo projektu)

Vymeranie stavby, pasové základy do nezamrznej hĺbky, vrchne základy dvihnuté cca 30 cm od zeme, zasýpanie vrchných základov, naťahanie rúr na kanalizáciu, prívod vody a elelktriny, zhutnenie, základová doska hrúbka 12 cm + armatúra.

Holodom: 

 • hrubá stavba (je v cene)
 • presahy strechy raster, OSB, EPS, armovacia sieťka, omietka (alebo drevené obloženie)
 • kompletná exteriérová fasáda so zateplením 150 mm EPS, silikónová omietka, norma ETICS (možnosť zmeny materiálu podľa investora – kamenná vlna)
 • kompletné vnútorné omietky (jednovrstvová vápennocementová omietka s armovacou tkaninou)
 • vnútorná izolácia stropu hr. 300 mm
 • parotesná AL fólia (strop)
 • kompletný SDK systém stropu (CD, UD rošt, tmel, pásky, brúsenie)
 • plastové okná trojsklo, teplý rámik, tri tesnenia (možnosť výberu farby), alebo eurookná za príplatok
 • vchodové plastové dvere (možnosť výberu typu a farby)
 • vonkajšie a vnútorné parapetné dosky (ex. hliník, in. plast)
 • zateplenie podlahy 100 mm podlahovým polystyrénom
 • betónový poter hr. 50 mm
 • extra hydroizolácie kúpeľní
 • kompletné interiérové rozvody elektriny s revíziou vrátanie vypínačov a zásuviek (TV a internet sa počíta zvlášť na základe množstva a požiadaviek)
 • rozvody zdravotechniky plasthliníkom (voda, odpad)
 • elektrické kúrenie formou priamovýhrevných el. konvektorou (elektrické podlahové infra vykurovanie za príplatok)
 • náklady na dopravu
 • spojovacie prvky, ubytovacie náklady

 

Dom na kľúč:

 •  holodom (je v cene)
 • penetrácia stien, stropov
 • maľovka interiéru nástrekom (biela)
 • el. bojler na TUV 120l
 • montáž plávajúcich podláh a obvodových líšt (parotesná fólia a kročná izolácia sú v cene)
 • plávajúca podlaha laminát
 • kompletné osadenie sanity (samotnú sanitu dodáva investor*)
 • kompletná montáž obkladov a dlažby (materiál dodáva investor*)
 • náklady na dopravu
 • spojovacie prvky, ubytovacie náklady