Doplnkové služby

 • Prípojka inžinierských sietí
 • elektrická energia PD projektová dokumentácia
 • projekt prípojky elektrickej energie
 • Prípojka inžinierských sietí
 • voda PD projektová dokumentácia
 • projekt prípojky vody
 • Prípojka inžinierských sietí
 • kanalizácia PD projektová dokumentácia
 • projekt prípojky kanalizácie
 • Prípojka inžinierských sietí
 • plyn PD projektová dokumentácia
 • projekt prípojky plynu
 • Stavebné povolenie na RD
 • kompletné zabezpečenie
 • Kolaudácia stavby RD
 • kompletné zabezpečenie PD projektová dokumentácia
 • projekt Situácie osadenia stavby domu
 • Geometrické zameranie pozemku
 • Vytýčenie stavby geodetom
 • Geometrický plán ku kolaudácii
 • Energetický certifikát PD projektová dokumentácia
 • projekt oplotenia pozemku PD projektová dokumentácia
 • projekt vjazdu na pozemok,spevnené plochy
 • Stavebné povolenie vjazd na pozemok a spevnené plochy